AgriBouw voor ontwerpen en bouwen in de agrarische sector

AGRIBOUW houd zich voornamelijk bezig met het ontwerpen en bouwen van agrarische projecten in de melkveehouderij. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring in deze bouwsector en met een agrarische oorsprong weten we precies hoe het er aan toe gaat met het vee en het leven op de boerderij. Groeien in nieuwbouw ; uitbreiding van bestaand of een complete renovatie ? Geregeld komt een melkveehouder voor deze vraagstukken te staan. In veel gevallen heeft iemand zelf wel een bepaalde visie hoe hij zijn bedrijf wil runnen en waar hij zich het prettigst bij voelt, echter dit past niet altijd bij een lage kostprijs. Tegenwoordig moet men steeds meer letten op efficiƫnt werken, korte looplijnen, dierenwelzijn en beperken van ziektes ; vaak verhogen deze zaken de kostprijs. Voor elk melkveebedrijf (en de bank) is het de kunst om rendabel te investeren. Elk erf met zijn bestaande bebouwing is uniek en bied afzonderlijke mogelijkheden.

AGRIBOUW geeft praktische en onafhankelijke adviezen bij het maken van de juiste keuzes.

Na een aantal gesprekken zal er een definitief schetsplan bij de gemeente worden neergelegd. De gemeente toetst het plan op Ruimtelijke Ordening en het huidige bouwblok. ( bestemmingsplan) . Hierna wordt beslist in welk traject een vergunningsaanvraag wordt behandeld en welke rapporten en onderzoeken daar bij nodig zijn. Gezien de regelgeving, het ambtelijk beleid en het draagvlak van de omgeving heeft de gemeente tegenwoordig steeds langere termijnen nodig voor het verstrekken van een vergunning.

AGRIBOUW adviseert dan ook om de eventuele bouwplannen ruim van te voren in te dienen.

Na het verstrekken van de omgevingsvergunning kunnen wij voor u het gehele bouwtraject organiseren. Van aanbesteding tot oplevering. Desgewenst kunnen wij u van dienst zijn bij de organisatie van het bouwen in eigen beheer (zelf bouwen)

Diensten

  • 1e Overleg m.b.t. de erfindeling, werkwijze,  routing - en type van de stal
  • Praatplan en kostenraming
  • 1e Toetsing gemeente
  • Tekenwerk t.b.v. bouwvergunning
  • Alle nodige rapporten t.b.v. bouw-milieu- omgeving
  • Na verlenen vergunning: bestek en tekenwerk gereed maken voor uitvoering
  • Selecteren aannemers en het houden van een aanbesteding
  • Bouwbegeleiding
  • Afhandeling meer-minderwerk en oplevering
  • Projectleiding & organisatie,  inkoop en organisatie bij zelfbouwprojecten.

Projecten

Wilt u een goede indruk van wat Bouwkundig Bureau Terpstra u te bieden heeft? Bekijk dan onze uiteenlopende projecten waar de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.