Asbestsanering

De  overheid wil alle asbest verwijderen uit de samenleving. De komende jaren zullen in het hele land  alle asbesthoudende golfplaten van oude stallen en schuren moeten worden vervangen. Per situatie zal er een keuze moeten worden gemaakt welke functie het gebouw in de toekomst nog heeft. Daarnaast is investeren in een nieuw dak geen verstandige keuze als de onderliggende constructie een slechte kwaliteit heeft. Men zal dus een goede afweging moeten maken of het wellicht niet verstandiger is om het volledige gebouw te verwijderen of te vervangen voor nieuwbouw. Uiteraard vergt dit laatste een grotere investering maar op fiscaal en subsidiegebied zijn er juist weer grote voordelen te behalen.
Bijkomend voordeel is ook dat de stal of schuur naast het dak voor de rest ook volledig gemoderniseerd en geoptimaliseerd kan worden.

Met een agrarische bestemming zijn er meer mogelijkheden omdat er op dezelfde plaats al een gebouw stond. Bij een woonbestemming zijn er weer veel minder mogelijkheden als er een bijgebouw geheel vervangen dient te worden. Er zal dan getracht moeten worden om zoveel mogelijk “vergunningsvrij” te renoveren.

Projecten

Wilt u een goede indruk van wat BBT-AgriBouw u te bieden heeft? Bekijk dan onze uiteenlopende projecten waar de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. 

Bouwbegeleiding

Heeft u al een omgevingsvergunning of loopt de procedure nog bij de gemeente en u heeft nog geen aannemer ? Dan kunnen wij u van dienst zijn om te adviseren met de aanpak en controle van de uitvoering. Het selecteren van aannemers, het houden van een aanbesteding en de controle van offertes zijn belangrijke onderdelen.