Herbestemming agrarische gebouwen

Een herbestemming vinden voor voormalige agrarische locaties blijft een hot item. We praten hier bijvoorbeeld over campings met slechtweer voorzieningen- appartementen / bed & breakfast- zorgboerderijen , kleinschalige bedrijvigheid & MKB. Ook een locatie opsplitsen in meerdere wooneenheden behoort tot de mogelijkheid. Gemeentes lopen geregeld vast op de geldende bestemmingsplannen. Voor deze particulier of ondernemer die zich op het platteland wil vestigen in een boerderij of een voormalige ligboxenstal is echt maatwerk nodig. Een vooroverleg met de gemeente / R.O. zal noodzakelijk zijn en de haalbaarheid van het project zal afhangen van de medewerking van de overheid. Nut & noodzaak van de initiatiefnemer als wel een ruimtelijke onderbouwing voor de omgevingsaspecten zal middels rapportages moeten worden aangetoond.

AGRI BOUW heeft meerdere van deze projecten gerealiseerd en kan u adviseren om de juiste weg naar resultaat te bewandelen.

Projecten

Wilt u een goede indruk van wat BBT-AgriBouw u te bieden heeft? Bekijk dan onze uiteenlopende projecten waar de afgelopen jaren aan hebben gewerkt. 

Bouwbegeleiding

Heeft u al een omgevingsvergunning of loopt de procedure nog bij de gemeente en u heeft nog geen aannemer ? Dan kunnen wij u van dienst zijn om te adviseren met de aanpak en controle van de uitvoering. Het selecteren van aannemers, het houden van een aanbesteding en de controle van offertes zijn belangrijke onderdelen.