Diensten

 • Het ontwikkelen van een duurzaam bouwplan
 • Complete ontwerptekeningen van de verbouw- uitbreiding of nieuwbouw.
 • Berekening totaal investeringsbudget t.b.v.de financiering met fiscaal advies, en subsidiemogelijkheden
 • 3D-impressies.
 • In het voortraject de plannen overleggen met gemeente/ welstandscommissie
 • Sonderingen, constructieve berekeningen en tekeningen.
 • Verzorgen van alle nodige vergunningsaanvragen met bijbehorende tekeningen en rapporten zoals :

  • Bouw
  • Milieu
  • Slopen en kappen
  • Asbestsanering
  • In-uitrit
  • Energie-Prestatie- Milieubelasting
  • Ventilatie en daglichtberekening
  • Brandbeheersbaarheid en Vuurlastberekening
  • Ruimtelijke onderbouwing (omgevingsaspecten)
  • Landschappelijke inpassing
  • Archeologie
  • Cultuurhistorie
  • Bodem & luchtkwaliteit
  • Natuurbeheer; flora & fauna
  • Geluidhinder
  • Waterhuishouding
  • Verkeersaspecten
  • Externe veiligheid omgeving

 • Het maken van een werkomschrijving (bestek) met alle bijbehorende uitvoeringstekeningen.
 • Selecteren van aannemers, organiseren van de aanbesteding en het vergelijken van de gedane offertes.
 • Projectleiding ,advies & bouwbegeleiding tijdens het hele bouwtraject
 • Controle meer- minderwerk + eindoplevering.
 • Inkoop & organisatie bij zelfbouwprojecten (bouwen in eigen beheer)

Projecten

Wilt u een goede indruk van wat Bouwkundig Bureau Terpstra u te bieden heeft? Bekijk dan onze uiteenlopende projecten waar de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.