Tjerkwerd uitbreiding ligboxenstal

Datum : 12-01-2019
Opdrachtgever : dhr. J.Twijnstra
Status : Gereed

April 2018 is gestart met de uitbreiding van een ligboxenstal te Tjerkwerd  / Eemswoude.  De sleufsilo en erfverharding alsmede de achtergevel met kelder diende eerst te worden gesloopt ( Boersma Balk ) Okkema betonbouw (Workum) heeft alle betonwerk en peilvloeren voor gerealseerd. Agricola (Warns ) voor de bovenbouw.  Comfortkoe en Airkoe ;  voor de sleufsilo/ stalinrichting/ ventilatiegordijn / ventilatie- lichtstraat/ installatietechniek

BBT-Agribouw Oudega ; voor het ontwerp, tekenwerk, verzorgen van de omgevingsvergunning incl.  alle nodige berekeningen en tekeningen. Aansluitend de aanbesteding en bouwbegeleiding

Onze referenties