uitbreiding ligboxenstal Offingawier

Datum : 12-01-2019
Opdrachtgever : Mts Boschma
Status : In uitvoering

November 2018 is de aannemer opgestart met een uitbreiding van de bestaande ligboxenstal. Deze is gesitueerd tussen de stal- de boerderij en de jongveestal. De nieuwe ruimte bied plaats aan ruim 20 stuks melkvee. Hierdoor kunnen alle melkkoeien aan 1 zijde van de stal worden gehuisvest. De andere zijde van de huidige stal zal worden aangepast voor het oudere jongvee , de droge koeien en strohokken. Alle vee onder 1 dak. De uitbreiding wordt voorzien diepstrooisel boxdekken gevuld met zand. De loopvloer van een dichte betonvloer met afschot naar de midden. Een mestschuif brengt de dunne fractie via een afstortrooster naar de kelders. De dikke fractie valt achter op de beton erfverharding waarna het in de naastgelegen mestvaalt wordt geschoven

Alles met elkaar een duurzame toekomstbestendige  verbouw en uitbreiding geheel gericht op diervriendelijkheid & arbeidsefficientie

BBT Agribouw heeft het complete voortraject georganiseerd; De budgettering, uivoeringstekeningen , rapportages, alsmede de aanbesteding.

Onze referenties