Nieuwbouw & verbouw ligboxenstal te Wolsum

Datum : 24-10-2019
Opdrachtgever : Mts Folkertsma
Status : In uitvoering

Na de bouwvak 2019 zal door de aannemer worden opgestart met de nieuwbouw van een ligboxenstal haaks achter de bestaande stal. Tevens komt er een extra rij boxen en een wachtruimte naast de huidige stal. De nieuwbouw wordt volledig onderkelderd en voorzien van ca 160 heipalen van 17 m1 lang. De emissie arme loopvloer is de Eco - vloer van Anders beton. Bovenbouw van thermisch verzinkte spanten, verzinkte multibeam gordingen en sandwich dakpanelen TR 3 kroons. Gevelpanelen prefab beton in geel baksteen motief als bestaand. In een aansluitende fase wordt de bestaande stal aangepakt. Asbest dak vervangen door sandwich. Spleetroosters vervangen door Eco Anders beton. Nieuwe ruimtes voor strohokken en afkalfstallen. Het plan is zo ontworpen voor een optimale routing op het erf en in de stal + dat er in de toekomst heel gemakkelijk 2 melkrobots zijn in te passen

Alles met elkaar een zeer complete en duurzame toekomstbestendige  verbouw en uitbreiding geheel gericht op diervriendelijkheid & arbeidsefficientie

BBT Agribouw heeft het complete voortraject georganiseerd; De budgettering, ontwerpen, rapportages, tekenwerk met vergunningsaanvragen alsmede het bestek en de aanbesteding. De bouwbegeleiding is ook in handen van BBT Agribouw 

Onze referenties