Nieuwbouw ligboxenstal te Lollum

Datum : 10-05-2011
Opdrachtgever : Fam. O de Jager
Status : Gereed

In Lollum wordt door Bouwbedrijf Jelle Bruinsma te Harlingen eind juni gestart met de bouw van een nieuw type ligboxenstal van ca 30 * 50 m2 met zandboxen. Deze stal wordt gebouwd puur voor 130 stuks melkvee welke buitenom naar de melkstal in de bestaande stal worden geleid. De stal wordt gefundeerd op een dichte betonvloer met vorstrand. De stal loopt 0.5 % af naar achteren zodat de mestschuif automatisch alles beter meeneemt en de emissie wordt vermindert. Achter de stal wordt de mest verzameld in een goot die afloopt naar een zandbezinkbak. De bovenbouw is van traditionele stalen verzinkte spanten met houten gordingen en Eternit golfplaten. De gevels zijn van prefab beton met een baksteenmotief. De topgevels zijn van donkergroen damwandprofielplaat. De voorgevel wordt op elke loopgang voorzien van een rolpoort vanwege het aanvullen van de zandboxen; de mestschuiven kunnen hier onderlangs. De zijgevels worden gemaakt van een 60 cm hoog gevelpaneel met daarboven een ruim 3 m1 grote opening voorzien van een automatisch ventilatiesysteem type oprol. Goten van getrokken aluminium.

BBT-Oudega heeft hier het hele ontwerp- en vergunningstraject voor zijn rekening genomen en heeft tevens een officiële aanbesteding georganiseerd.

Onze referenties