Stalverlenging te Franeker

Datum : 22-07-2011
Opdrachtgever : Fam. H. Gunnink
Status : Gereed

In Franeker gaat Burggraaff Bolsward in samenwerking met Agricola-Bouw'75 na de bouwvak van start met het verlengen van een ligboxenstal met 5 spantvakken. De bestaande achtergevel zal volledig worden hergebruikt. De uitbreiding bied plaats aan ca 70 stuks extra melkvee. Tevens is er 2,5 spantvak ingericht voor het stallen van werktuigen, in dit gedeelte is dan ook gekozen voor 11.5 tons aslast vloeren. De toegepaste materialen zijn idem als bestaand. Prefab betonnen gevelpanelen met baksteenmotief en Eternit golfplaten.

Bestaande betonpad naast de stal wordt verlengd en de huidige erfverhardingsplaten aan achterzijde worden hergebruikt.

BBT- Oudega heeft het ontwerp + kostenbegroting + bouwaanvraag voor zijn rekening genomen. Tevens verzorgt BBT de projectleiding en inkoop in goed overleg met de aannemers en opdrachtgever.

Onze referenties