Stalverlenging te Harlingen

Datum : 02-09-2011
Opdrachtgever : Mts Boersma
Status : Gereed

Eind september wordt door Bouwbedrijf Burggraaff Lollum in Harlingen opgestart met het verlengen van de huidige ligboxenstal met 6 spantvakken. De extra ruimte biedt plaats aan ca 90 stuks melkvee. De nieuwe stal wordt volledig onderkelderd. De mestkelders worden aangesloten op de bestaande mestputten zodanig dat het mixsysteem eenvoudig blijft werken. De bovenbouw bestaat uit dezelfde materialen en kleuren als bestaand. De stal wordt echter wel ruim hoger dan de bestaande. Tevens worden de zijgevels voorzien van een windbreekgaas(ventilatie) systeem. In de achtergevel voor de voergang komt een tweedelige schuif/ glasdeur (BGS-Dammdeur)

BBT-Oudega heeft de ontwerp- en bouwtekeningen, de kostenbegroting + offerte en tevens de bouwvergunning, milieumelding, sonderingen en constructieve berekeningen voor zijn rekening genomen. Voor de uitvoerende aannemer worden tevens  de uitvoeringstekeningen + inkoop van prefab onderdelen verzorgd.

Onze referenties