renovatie en uitbreiding ligboxenstal te Hoorn Terschelling

Datum : 17-11-2012
Opdrachtgever : Jodi Kuipers
Status : Gereed

Aan de Dorpsstraat te Hoorn Terschelling is medio maart opgestart met de sloop van de bovenbouw van een voormalige geitenstal. Enkel de spanten en gordingen blijven overeind. De 3 voorste spantvakken (technische ruimtes en voormalige melkstal geiten ) worden geheel incl de funderingen verwijderd. De stal wordt aan de zijkant uitgebreid met een nieuwe kap op betonnen mestkelders en loopgangen + boxdekken. Aan de voorzijde wordt de stal uitgebreid met weer 3 spantvakken voor 2 melkrobots- separatieruimte+ stroboxen + de nodige technische ruimtes. De vloeren worden voorzien/ vervangen voor GroeneVlag(emissie-arme) vloeren. De nieuwe stal bied straks plaats aan ruim 120 stuks melkvee.  De opbouw is van thermisch verzinkte spanten en houten gordingen, Eternit golfplaat en damwand topgevel met zetwerk boeien. Rondom worden de muren nog traditioneel gemetseld. Kopgevels in spouwmuuruitvoering. Binnenwanden van Bia-betonblokken lijmwerk en gestucadoord. Buitenkozijnen en ramen van kunststof. Schuifdeuren aan voorgevel zgn AV-40-deuren ( sandwich paneel met glassectie)

BBT-Oudega heeft voor de aannemer de kostenbegroting voor aanbesteding voor zijn rekening genomen en zorgt tevens bij de uitvoering voor nieuwe aangepaste werktekeningen en organiseerte de complete bouwbegeleiding en de inkoop van materiaal en onderaannemers.

Onze referenties