Serrestal IJsboerderij " De Buterkamp " te Oudemirdum

Datum : 27-09-2013
Opdrachtgever : Sjoerd Brandsma
Status : In uitvoering

Vorige week is er begonnen met de sloop van de huidige bovenbouw van de ligboxenstal bij IJsboerderij "de Buterkamp" te Oudemirdum. Dze wordt vervangen door een serrestal. De allereerste in Gaasterland. Tevens wordt de stal aan de zijgevel uitgebreid met een loopgang en 50 stuks extra ligplaatsen voor jongvee. De serrestal bestaat uit een verzinkt framewerk van kolommen en tralieliggers. Daarbovenop 4 stuks bogen met folie en schaduwdoek, kleur zwart. De wanden rondom bestaan uit een borstwering van betonpaneel met metselwerkmotief, kleur rood. Daarboven een ventilatie-oprolsysteem met antraciet-semitransparant zeil. Kopgevels en schuifdeuren van damwandprofiel kleur antraciet. Ook bovenin de bogen is een bedienbare ventilatievoorziening. Beide melkrobots blijven tijdens de sloop en bouw bereikbaar voor het vee.  Tevens wordt er naast de stal een nieuwe werktuigberging gebouwt, een nieuwe mestvaalt + erfverharding, afstorten voor de mestschuiven etc.

BBT-Oudega heeft met de dhr.Sjoerd Brandsma het gehele voortraject met gemeentelijk en provinciaal overleg + alle benodigde stukken voor de omgevingsvergunning voor zijn rekening genomen. Primeur in Gaasterland met de allereerste serrestal tot gevolg.

BBT-Oudega blijft betrokken bij de bouw m.b.t werktekening en bouworganisatie e.e.a. in goed overleg met Bouwbedrijf Agricola BV te Warns en Id-Agro serrestalbouwer te Lemelerveld

 

Onze referenties