Itens Nieuwbouw jongveestal - open frontstal

Datum : 31-10-2013
Opdrachtgever : Nauta
Status : Gereed

In april 2013 is Schotanus Betonbouw te Harich opgestart met de nieuwe onderbouw voor de jongveestal-open frontstal. Deze uitbreiding bied plaats aan ruim 80 stuks jongvee en droge koeien. De stal komt tegen de huidige werktuigberging en volgt hetzelfde dakvlak en achtergevel. Aan voorzijde wordt het dak doorgetrokken zodat er een ruime luifel boven de voergang ontstaat. De stal wordt volledig onderkelderd en voorzien van zowel jongveeroosters- stroroosters en grootveeroosters. De jongste kalveren komen bij elkaar in 1 afgesloten ruimte van 3 spantvakken met een aparte voergang. Deze ruimte wordt niet kunstmatig geventileerd. De strohokken en voergang zijn bereikbaar- en afsluitbaar door grote schuifdeuren bekleed met damwandprofiel en voorzien van glassecties op ooghoogte. De open frontstal voor pinken - droge - separatie - en afkalf koeien wordt aan kopse zijden voorzien van een 14cm dik betonpaneel. Achtergevel tegen de boxen wordt bekleed met betonplex.

Bouw&Montagebedrijf de Jong te Arum heeft na de bouwvak de bovenbouw gerealiseerd. Opdrachtgever Nauta heeft zelf alle stalinrichting en installatiewerk aangelegd. De bestaande ligboxenstal is aangepast met een omloop over de voergang ( betonwanden a 1500mm hoog met een doorstap) 30 extra ligplaatsen grootvee, een separatieruimte-strohok en een doorloop naar de jongveestal.  De jongveestal is midden oktober in gebruik genomen.

BBT-Oudega heeft de bestaande ontwerptekeningen van de jongveestal gewijzigd in een verbeterd uitvoeringsplan en tevens de inkoop + bouworganisatie van het bouwen in eigen beheer voor zijn rekening genomen. Zowel voor de nieuwbouw als van verbouw van de bestaande stal.

Onze referenties