Uitbreiding en verbouw ligboxenstal te Elahuizen

Datum : 18-10-2013
Opdrachtgever : Kuiper
Status : Gereed

Aan de Waldwei te Elahuizen is in april 2013 opgestart met het uitbreiden van de ligboxenstal (onder de Maatlat/ MDV-eisen ) met maar liefst 13 spantvakken ( ruim 60 m1 en ruim 130 stuks melkvee) Begin oktober is de stal in gebruik genomen. Alles geheel onderkelder met 2m1 diepe putten voor de dunne fractie mest. Aan de achtergevel komt een diepere mestgang met daarboven overrijdbare afstorten tbv de verse mest.  Op het achtererf wordt een betonbunker geplaatst geheel van in het werk gestorte beton. De mestafscheider zal bovenop deze bunker worden geplaatst. De peilvloeren in de stal worden diepstrooiselboxdekken en emissiearme vloeren van het type Zeus, staalconstructie thermisch verzinkt, rondom prefab betonwanden met rood metselwerkmotief, sandwich topgevelpanelen kleur donkergroen en sandwichdakpanelen ( type golf) kleur rood idem als bestaande dak. De nok wordt voorzien van een 3 m1 brede licht-ventilatienok type zadeldak met zijventilatie . De achtergevel + de bestaande voorgevel worden bij de voergang voorzien van een BGS (glas)- deur. Het ventilatiesysteem is het type Safe-System Segment gordijn. Compleet aangestuurd met een klimaatregelaar met MDV functie.

Na de in gebruikname van de nieuwbouw zal de bestaande stal intern worden verbouwt. Voor het creƫeren van een grote wachtruimte met separatie en strohok dienen alle ligboxen naast en achter de huidige melkstal te worden verwijderd en te worden vervangen door roostervloeren.

BBT-Oudega heeft voor de opdrachtgever in een voortraject de budgettering georganiseerd en in een vervolgtraject voor de aannemer bij de aanbesteding zowel de kostenbegroting als de offerte voor zijn rekening genomen. Inkoop, werktekeningen en bouworganisatie zijn een vervolg van de werkzaamheden.

Onze referenties