Workum Nieuwbouw ligboxenstal voor 200 MVE

Datum : 10-03-2015
Opdrachtgever : Mts Stellingwerff
Status : In uitvoering

Aan de Wiske te Workum is door loonbedrijf Buma t"Heidenskip in augustus 2014 opgestart met het grondwerk voor de nieuw te bouwen ligboxenstal. Aannemer Aricola Bouw te Warns neemt de complete bouw voor zijn rekening. De stal heeft een proefstalstatus ivm met de nieuwe emissie-arme vloer van Veld-V-beton (ook nog onder de Maatlat/ MDV-eisen ) De stal meet ca 41.5*63.5 en biedt ruimte aan 200 stuks melkvee.  Stal is symmetrisch ontworpen met in het midden aan de voorzijde een Rapid-Exit melkstal 2x 14. Aan weerszijden een ruime separatieruimte en strohok. Technische ruimtes en melktanksilo aan voorgevel. Voergangen aan zijgevels zijn met een schone looproute met elkaar verbonden. Ook is er een looproute binnenlangs  de achtergevel.   De stal wordt geheel onderkelderd met 2m1 diepe putten voor de dunne fractie mest. Aan de achtergevel komt een diepere mestgang met daarboven 4 overrijdbare afstorten tbv de verse mest (dikke fractie); Op het achtererf wordt een betonbunker geplaatst geheel van in het werk gestorte beton. De mestafscheider zal bovenop deze bunker worden geplaatst. De peilvloeren in de stal worden diepstrooiselboxdekken en emissiearme loopvloeren van een nieuw type emissie-arme vloer;van Veld-V-beton (proefstalstatus ), staalconstructie thermisch verzinkt, rondom prefab betonwanden met metselwerkmotief, sandwich topgevelpanelen en sandwichdakpanelen ( type golf) De nok wordt voorzien van een 4 m1 brede licht-ventilatienok type zadeldak met zijventilatie . De voorgevel wordt bij de voergangen voorzien van een BGS (glas)- deur, achtergevel schuifdeuren van sandwichpaneel AV-60. Het ventilatiesysteem is het type Safe-System Segment gordijn. Compleet aangestuurd met een klimaatregelaar met MDV functie.

Voordat er met de bouw van de nieuwe stal kon worden begonnen zijn eerst een aantal sleufsilo's verplaatst.

BBT-Oudega heeft het gehele voortraject met ontwerpen, budgettering en vergunningen  georganiseerd . Het vervolgtraject als de aanbesteding en bouwbegeleiding hoort daar ook bij.

Onze referenties