Arum Nieuwbouw ligboxenstal

Datum : 10-03-2015
Opdrachtgever : Mts. Hettinga
Status : In uitvoering
November 2014 is er gestart met een compleet nieuw te bouwen 2+2 ligboxenstal voor 160 stuks melkvee. De stal wordt geheel gebouwd volgens Maatlat Duurzame Veehouderij. Er wordt gemolken met 2 stuks melkrobots VMS van de Laval. De stal wordt volledig onderkelderd en voorzien van emissiearme vloeren Veld-V-Eco. Aan 1 zijde van de voorgevel de technische ruimtes en hygienesluis , aan de andere zijde 1 ruim strohok. Spanten thermisch verzinkt met verzinkte mutibeam gordingen. Sandwich dak antraciet + licht-ventilatienok opaal. Sandwich topgevels donkergroen, rondom Schelfhout prefab betonpanelen baksteenmotief kleur vulkaanrood. Grote overheaddeuren in kopgevels in rode kleur. De stal zal geheel in eigen beheer worden gebouwd. BBT-Agribouw heeft het gehele ontwerp- en vergunningstraject voor zijn rekening genomen. Daarnaast gaat BBT-Agribouw de inkoop en bouwbegeleiding organiseren in goed overleg met de opdrachtgever. Bouwen in eigen beheer.

Onze referenties