Rasquert nieuwbouw ligboxenstal voor 550 GVE

Datum : 26-05-2017
Opdrachtgever : Mts Dijkstra- Hoekstra
Status : In uitvoering

Na een 8 jaar lang traject zijn uiteindelijk alle vergunningen verleend voor het bouwen van deze prachtige doordachte ligboxenstal voor ca 550 stuks melkvee. De stal meet 52.5 m1 breed x 142 m1 lang en zal volledig voldoen aan de nieuwe MDV-eisen. Vanwege het feit dat men bouwt in een aardbevingsgevoelig gebied dwingt dat ons tot het kiezen van een innovatieve bouwstijl. De stal is zodanig ontworpen en doorberekend zodat de stal hier tegen bestand is. We hebben het dan niet alleen over de fundering maar ook over kelderloos bouwen en de mestverwerking, overdekte mestvaalten en de mestsilo's. In het midden van de stal komen 8 stuks Lely melkrobots. De melkrobots staan gespiegeld in groepen van 4 x 2. De koeien lopen volledig op een rubber vloer ( Opticow floor) die schoon wordt gehouden met mestschuiven. Mestverwerking gaat net als vroeger; de ruwe fractie wordt dmv een afstortgoot en molpomp naar de mestvaalt geperst. De dunne fractie wordt opgevangen in kelders en afgepompt naar de silo's. Resultaat is een veel beter biodiversiteit in de zode en  meer voordelen zoals de afzetmarkt voor dit product.  Ligplaatsen van diepstrooisel boxdekken welke automatisch gevuld worden met stro . Voergangen rondom en als een kruis dwars door de stal. Het voeren gebeurt met een automatisch voersysteem. De voerkeuken wordt gerealiseerd in de bestaande stal. In de centrale gang ( achter de melkrobots ) bevinden zich de separatieruimtes, strohokken, behandelstraat met volautomatische bekapbox, aparte ruimtes voor afkalven en een stierenhok. Routing en arbeidsgemak zijn in deze stal zeer essentieel. Aansluitend op de centrale gang komt een uitbouw aan de zijgevel die dient als entree. Hier komen ook alle technische ruimtes, toilet+ douche, en opslagruimtes. Naast de machinekamer en RMO een melksilotank a 32000 ltr. Op de verdieping is ruimte voor een volledige woonruimte ( kantine/ vergaderen / bedrijfshulp ) met uitzicht over het erf en volledig uitzicht over de strohokken en afkalfstal.

BBT Agribouw heeft de oude ontwerpaanvraag van destijds volledig geoptimaliseerd en heeft samen met de opdrachtgever de stal en het erf verder ontwikkeld. Bestek en aanbesteding  + bouwbegeleiding en controle was het vervolg. Augustus 2016 werd er opgestart met de grondverbetering. De stal is inmiddels bouwkundig opgeleverd. Eind juni 2017 gaan de koeien verhuizen.

Onze referenties